Seminar

Fredag 8. september kl. 9-15.30

 

Estetiske fag – den viktigste veien til helhetlig opplæring, kreativ tenkning og innovasjon?

 

Fagseminar for pedagoger, skoleledere, representanter fra UH-sektoren og fra næringslivet, skole- og kulturpolitikere kommunalt ognasjonalt, samt for andre interesserte.

 

Påmeldinger: her

Seminaravgift: kr 250 inkl. lunsj og kaffe

 

Se seminarieprogram

 

I år feirer Finland 100 år som selvstendig nasjon, og dette feires på flere måter også i Norge. I forbindelse med utstillingen «100 gjenstander fra Finland» på Norsk Teknisk Museum vil vi løfte opp en diskusjon om finsk og norsk utdanning og om de estetiske fagenes rolle på skolen. I hvilken grad, om overhodet, finnes det en kobling mellom disse fagene og innovasjon, verdiskaping og samfunnsutvikling? I hvilken grad kan man sikre elevenes helhetlige kompetanse gjennom de estetiske fagene? Hvordan blir dette ivaretatt i arbeidet med fagfornyelse og revidering av læreplan? Hvordan kan man sikre at både de estetiske fagenes egenverdi og deres iboende instrumentelle verdi blir ivaretatt i opplæringen i skolen? Må det ene utelukke det andre?

 

«Ingen vet hvilke ferdigheter som trengs i fremtiden. Det beste vi kan gjøre, er å gi våre barn verktøy for kreativitet, teknisk kompetanse, utforskerglede/nysgjerrighet og begeistring. Slik kan vi hjelpe dem til å navigere i en verden som ennå ikke finnes.»

(Mehackit)

 

På talerlisten finner vi bl.a. professor Anna-Lena Østern (NTNU), undervisningsråd Eija Kauppinen (Utdanningsdirektoratet Finland), professor Toni Kauppila (KhiO) og professor Rikke Gürgens Gjærum (HiOA).

 

© Elina Manninen

 

Seminaret arrangeres av Finsk-norsk kulturinstitutt i samarbeid med Musikk i Skolen.

Seminaret er støttet av Kulturfonden för Finland och Norge.