Ansiktene bak Team Finland Norge. På Finlands ansikten kan du lage ditt eget Finland100-bilde.

 

 

Team Finland Norge jobber for å fremme handel og investeringer mellom Finland og Norge og for en mer effektiv utnyttelse av ressursene, til beste for Finland og finske foretak.

 

 

 

Team Finland Norge


 

Ambassaden fremmer forholdene mellom Finland og Norge, arbeider for å fordype kjennskapen til Finland samt tilbyr konsulære tjenester.

  

 

 


Finpro hjelper finske bedrifter med etableringer og samarbeid i Norge, samt norske investeringer i Finland.

 

 

Finno arbeider for å styrke kontakten mellom Finlands og Norges kultur- og samfunnsliv og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt.

   

 

 

Finske kirken. Den finske menigheten i Norge er en del av den finske kirkens utenlandsarbeid. Menigheten bygger nettverk som støtter finlendere og deres nærmeste bosatt i Norge.

 

 

Finnvera er et statseid finansieringsselskap. Årlig utsteder Finnvera omtrent 10 000 nye finansieringsbevis og tilbyr finansiering for etablering, vekst og internasjonalisering. 

 

 

Norsk-Finsk Handelsforening er et naturlig treffpunkt for nettverksbygging, og for informasjon som berører medlemmene med bånd til både Norge og Finland.